parallax background

Het expliciet maken van de droom

De gids om trouw te blijven aan de bedoeling van het bedrijf en de juiste dingen doen.

Het expliciet maken van de droom

De gids om trouw te blijven aan de bedoeling van het bedrijf en de juiste dingen doen.

Foundation module

We geven betekenis aan de droom. We brengen de impact van founder(s) in kaart op de energie in het bedrijf. We gaan verder dan alleen het hoofd en maken de bedoeling van het bedrijf expliciet.

Het resultaat is een business one pager voor het houden van de juiste focus en waarmee financiële doelen en ambities logisch, motiverend en geaccepteerd worden.

De module bestaat uit drie fasen en vindt verspreidt plaats over 2 dagen: Founder(s) dialogen over passie en drijfveren en een sessie waarin we met stakeholders de droom expliciet maken. We voeren ook een dialoog met belangrijke teamleden over wat hen persoonlijk drijft in relatie tot passie, overtuiging en groeimotivatie en vertalen dit naar natuurlijke drijfveren.

We activeren op deze manier wat echt belangrijk is en waarom dit is. Zo ontstaat er een gids voor het nemen van de juiste beslissingen en behouden van intrinsieke betrokkenheid.
 

Waarde dialoog

Een persoonlijke dialoog met founder(s) over passie en overtuiging in werk.

We reflecteren met founder(s) op wat er in het werk echt toe doet. We gaan in gesprek over stimulerende en belemmerende factoren uit de werkcontext die invloed hebben op het potentieel van de onderneming. We maken hierbij gebruik van een online kompas als leidraad.
Het levert inzicht in wat je als founder(s) nodig hebt om binnen de werkcontext het beste van jezelf te blijven geven.

Drijfveren en energie

We reflecteren met de founder(s) op de persoonlijke bedoeling voor het bedrijf.

We gaan in gesprek over wat echt belangrijk is en staan stil bij de mate waarop dit terugkomt in de droom. Hoe zijn de persoonlijke waarden verbonden met de ambitie en de impact van het bedrijf? Hoe komen deze terug in de strategie en focus van het bedrijf?
We geven in dit gesprek lading aan het onzichtbare deel van de droom en destilleren hieruit de leidende principes voor het bedrijf.

Het levert een toetssteen op naar belangrijkheid van de bedoeling van het bedrijf.

Expliciet maken droom

In deze stap geven we gezamenlijk betekenis aan de droom.

Het team deelt met elkaar de 'energy makers' en 'energy breakers' en gaat hierover in dialoog.

We laden de droom met de leidende principes en natuurlijke drijfveren. Dit doen we op rationeel en emotioneel niveau.
Het team herleidt hieruit de gemeenschappelijke betekenisvolle droom voor het bedrijf. Die wordt omgezet in een business one pager voor het gehele bedrijf om met juiste focus effectieve beslissingen te kunnen nemen.

Foundation module

We geven betekenis aan de droom. We brengen de impact van founder(s) in kaart op de energie in het bedrijf. We gaan verder dan alleen het hoofd en maken de bedoeling van het bedrijf expliciet.

De module bestaat uit drie fasen en vindt verspreidt plaats over 2 dagen: Founder(s) dialogen over passie en drijfveren en een sessie waarin we met stakeholders de droom expliciet maken.

We voeren ook een dialoog met belangrijke teamleden over wat hen persoonlijk drijft in relatie tot passie, overtuiging en groeimotivatie en vertalen dit naar natuurlijke drijfveren.

 
 

Waarde dialoog

Een persoonlijke dialoog met founder(s) over passie en overtuiging in werk.

We reflecteren met founder(s) op wat er in het werk echt toe doet. We gaan in gesprek over stimulerende en belemmerende factoren uit de werkcontext die invloed hebben op het potentieel van de onderneming.

We maken hierbij gebruik van een online kompas als leidraad.

Het levert inzicht in wat je als founder(s) nodig hebt om binnen de werkcontext het beste van jezelf te blijven geven.

Founder sessie

We reflecteren met de founder(s) op de persoonlijke bedoeling voor het bedrijf.

We gaan in gesprek over wat echt belangrijk is en staan stil bij de mate waarop dit terugkomt in de droom. Hoe zijn de persoonlijke waarden verbonden met de ambitie en de impact van het bedrijf? Hoe komen deze terug in de strategie en focus van het bedrijf?
We geven in dit gesprek lading aan het onzichtbare deel van de droom en destilleren hieruit de leidende principes voor het bedrijf.

Het levert een toetssteen op naar belangrijkheid van de bedoeling van het bedrijf.

Expliciet maken droom

In deze stap geven we gezamenlijk betekenis aan de droom.

Het team deelt met elkaar de 'energy makers' en 'energy breakers' en gaat hierover in dialoog.

We laden de droom met de leidende principes en natuurlijke drijfveren. Dit doen we op rationeel en emotioneel niveau.

Het team herleidt hieruit de gemeenschappelijke betekenisvolle droom voor het bedrijf. Die wordt omgezet in een business one pager voor het gehele bedrijf om met juiste focus effectieve beslissingen te kunnen nemen.

en start
NU met ons programma