DNA impact canvas

Het DNA-impact canvas is het eerste onderdeel waarmee de organisatie aan de slag gaat. Dit kwadrant bestaat uit een vragenlijst met 4 onderdelen die door de gehele organisatie worden ingevuld. Zo maak je onder andere onderliggende doelen en normen en waarden zichtbaar en identificeer je – als het ware – het DNA van jezelf en de organisatie.

Bedrijfsimpact: Dit is het merkbare positieve effect van datgene het bedrijf nastreeft op de klanten en de wereld. ‘Hoe wil je dat andere mensen je bedrijf zien’. Het is nauw vervlochten met de bestaansessentie die verder gaat dan alleen winst maken..

Leidende principes; De normen en waarden; overtuigingen die een mens heeft zetten hem aan tot actie. Binnen de organisatie zijn deze gidsend voor het bedrijf, vooral in tijden van moeilijke beslissingen. De principes definiëren het bedrijf en haar kijk op de wereld. Zij bevat wat het bedrijf in essentie is.

Cultuur/klimaat: Dit hoe collega’s met elkaar en met klanten omgaan. Het beschrijft ook welk gedrag (grondhouding) er dan zichtbaar is.

Persoonlijke drijfveren: De intrinsieke motivatie die de CEO of ondernemer aanzetten om richting te geven aan het bedrijf – en zichzelf. Het is het intrinsieke verlangen waarom de status quo, een product of een dienst in de markt wordt gezet en geeft antwoord op de vraag, waarom ben ik met het bedrijf begonnen / waarom werk ik voor dit bedrijf.

(SOCIAAL) KLIMAAT

BEDRIJFSIMPACT

buitenkant

LEIDENDE PRINCIPES

PERSOONLIJK DNA

binnenkant

normen en waarden / gedragsregels

drijfveren en doelen

Wat win je met een DNA impact canvas

 • CEO: Bedrijfsambities op papier krijgen

 • MT: een duurzame resultaatgerichte transitie doorvoeren

 • Transitiebeleid / changemanagement faciliteren

 • Management Team / HR: Beleidsvorming / opstellen KPI’s met inachtname van persoonlijke behoefte medewerkers (hulpbronnen)

 • Recruitment: welke mensen zoeken we, welk persoonlijk DNA halen we in huis

 • Management heeft inzicht in elkaars drijfveren en behoeften

 • Zicht op wat het individu moet aanwenden

Toepassing

Stap1: met CEO

We starten bij de CEO of ondernemer. Die legt vast welke impact hij of zij met zijn bedrijf beoogt, geeft aan welke leidende principes daarbij aansluiten en hoe dit zich uit op de werkvloer. Vervolgens vult de founder in hoe diens persoonlijke drijfveren bijdragen om deze impact te realiseren. Daarnaast wordt het Dantefactor kompas ingevuld en volgt er een 1-op-1 sessie om de visie en missie van het bedrijf op papier te krijgen en vervolgstappen te bepalen.

 • inleidende gesprek

  • Kompas & Koers

  • vertaling naar canvas design

  • bespreken en invullen DNA impact canvas

Stap 2: met MT 

 Nu duidelijk is waar het bedrijf voor staat en wat belangrijk is binnen het bedrijf gaat ook het MT / kernteam het DNA Impact canvas invullen. Welke impact wil het bedrijf maken, welke bedijfsdoelen/kpi’s horen daarbij. Hoe sluiten de individuele leidende principes daarbij aan, welk sociaal klimaat heeft dit tot gevolg en welke impact realiseer jij vanuit je persoonlijke drijfveren. Binnen een alignment sessie gaan we de resultaten met elkaar delen en kijken naar de vervolgstappen en deze uitvoeren binnen hun werkgebied/team.

 • individueel

  • vooraf: kompas invullen

  • dan: 1 op 1 gesprek (waardedialoog) om pers. dna en leidende principes te bespreken

  • onderkant van canvas invullen

 • alignen op het bedrijfscanvas (gezamenlijk met ceo)

  • in werkvormen zelf betekenis geven aan leidende principes & gezamnelijke alignment (werkvormen ‘playmakership’)

  • bovenkant canvas invullen (impactfactoren invullen)

  • welke 10 vragen willen we onze medewerkers voorleggen om ook dit alignment te kunnen vinden (keus maken tussen online of f2f)

   • wat vind je belangrijk op interpersoonlijk vlak (swot)

   • wat vind je belangrijk in je werk (swot)

Stap 3: met medewerkers

De medewerkers maken het canvas ook compleet. Zij beantwoorden welke persoonlijke drijfveren bijdragen aan de impact van de organisatie en of ze vanuit hun leidende principes goed kunnen functioneren binnen het klimaat van de organisatie of wat ze graag anders zouden zien.

 • canvas invullen

  • persoonlijke missie & visie: vanuit de waarde dialoog / online

  • normen en waarden (aankruisen)

  • klimaat en bedrijfsimpact (10 vragen vanuit management – scoring)

  • wat laat jij zien op interpersoonlijk vlak (swot)

  • wat laat jij zien in je werk (swot)

  • kompas invullen (solide – visie / persoonlijke deel)

   • uitkomst van deze levert als input naar KPI

    • impact die we willen maken optimaliseren door medewerkers te bieden wat ze nodig hebben.

DNA

solide / individueel uitgangspunt

missie en visie vertaald naar canvas

Leidende Principes

matchen

normen en waarden spiegelen aan die van organisatie

Sociaal Klimaat

optimaliseren

hulpbronnen

Bedrijfsresultaat / Impact

rendement

KPI’s

Monitoring: wat betekent dit voor de KPI’s

Wanneer alle gegevens compleet zijn wordt duidelijk of mensen op de juiste plek zitten. Er bepaalde breuken zitten in leiderschap of in de verwachtingen van bovenaf. En hoe de individuele match is met de purpose en de cultuur.