Inleiding

Jos van Snippenberg start in 2006 zijn onderzoek naar wat mensen motiveert in werk. Hij vroeg zich af waarom en wanneer werknemers niet bereid zijn nieuwe kennis en vaardigheden te leren voor hun vakgebied. Waarom ontstaat er weerstand bij het aanbieden van nieuwe ontwikkelingskansen? De oorzaak voor het gebrek aan ontvankelijkheid was volgens hem te vinden in de werkcontext.

Hij formuleerde de stelling dat: de mate van passie voor het werk, een rotsvast geloof in eigen kunnen en openstaan te ontwikkelen en groeien een voorspellende waarde zou hebben voor werkeffectiviteit en tevredenheid.

Deze 3 onderdelen en hun uitkomst vormen: De Dantefactor.

Kernresultaat uit het onderzoek

 • De Dantefactor als een operationalisatie van het begrip “Flow” voorspelt werk effectiviteit en satisfactie (criterium validiteit).

 • Dantefactor heeft incrementele waarde

 • Zowel Dantefactor – passie, overtuiging, groeimotivatie en bevlogenheid (Vitaliteit, Toewijding, Absorptie) correleren positief met werkeffectiviteit en satisfactie. Dit gemeten door zowel individu als supervisor.

 • Dantefactor heeft een incrementele waarde in relatie tot bevlogenheid in de voorspelling van werkprestatie en tevredenheid.

 • Dantefactor indiceert een significante verbetering in de voorspelling van werkeffectiviteit.

 • Dantefactor indiceert een significante verbetering in de voorspelling van werksatisfactie ervaren door zowel individu als supervisor.

Toegepast onderzoek

De best correlerende componenten in het voorspellen van werkeffectiviteit en tevredenheid zijn verwerkt in het Dantefactor Kompas. Het Dantefactor Kompas is niet ontwikkeld voor beoordeling of test. Het is de nieuwe manier om oprechte gesprekken te voeren over datgene er echt toe doet in werk. Met de daarvoor benodigde mindset, kennis en vaardigheden zij we in staat eigenaarschap te creëren bij medewerkers om zelf koers te houden in het ertoe doen in werk.

Proof of concept

Gemeenten, overheden en bedrijven zoals Alcon Eye Care Nordics & Benelux, Nyungwe Forest Lodge (One & Only Hotels), INCO B.V., Trivento, Lumicks en vele anderen werken met het Dantefactor Kompas.

het kompas bracht op deze plekken inzicht in waar energie, krachten en focus te leggen en de juiste werkcondities te scheppen op individueel en teamniveau. Daarnaast had het kompas effect op de uitstroom, klantwaardering, motivatie en enthousiasme, loyaliteit, commitment en het verminderen van kosten voor recruitment en training.

Passie, overtuiging en groeimotivatie zorgen voor meer effectiviteit en tevredenheid. Maar hoe bereik je dat binnen jouw organisatie? Waar biedt de organisatie een solide basis, zoals een collegiale werksfeer, motiverende leiders en groeimogelijkheden en waar moeten deze meer ondersteuning bieden?

Toepassing

Alle deelnemers krijgen toegang tot het platform waar je het kompas invult. Ons digitaal platform biedt de mogelijkheid om op een moderne, inspirerende en gestructureerde manier inzicht te verschaffen om meer uit je werk te halen. Het is een plek voor studie, reflectie en delen waar je zelf de regie hebt over wat je deelt met collega’s en wat niet.

 Iedereen binnen de organisatie, vult zijn Dantefactor-Kompas in en stelt een digitaal koersplan op. Met hiervoor opgeleide collega’s voer je een gezamenlijke waarde-dialoog. Op het persoonlijke deel van het platform vul je daarnaast het DNA Impact canvas in.

Via een rapportagetool kunnen de uitkomsten worden ontsloten die behulpzaam is bij het verder vormgeven van de transitie. Aanvullende begeleiding zorgt voor een betere inbedding in organisatie.

Het Dantefactor Kompas

Wanneer je de vragenlijst van het kompas hebt voltooid wordt daaruit de Dantefactor bepaald, een percentage dat aangeeft geeft hoe ‘op koers’ je bent, in termen van passie, overtuiging en groeimotivatie en of er behoefte is aan een of meer van die hulpbronnen. Je vindt antwoorden op belangrijke vragen als: ‘wat drijft jou in het werk’ en ‘wat heb ik nodig om mijn werk beter uit te voeren’.

Ook krijg je inzicht in welke hulpbronnen er kunnen worden geoptimaliseerd om jou beter te laten presteren. En de organisatie veranderingen kan doorvoeren: weten welke aanpassingen er gedaan moeten worden om meer rendement te behalen

 • leiderschap

 • groei

 • autonomie

 • diversiteit

 • kennis

 • collegialiteit

 • beleid

 • financiële beloning

Wanneer alle gegevens compleet zijn wordt duidelijk of hoe tevreden mensen zijn in de gehele organisatie. De kwalitatieve analyses en rapportages leiden tot actiepunten voor het management. Wat is er nodig om de medewerkers gelukkiger te maken of deze ‘op koers’ te krijgen? Hoe voelen ze zich? Waar hebben ze behoefte aan? Individuele uitkomsten kunnen vergeleken worden met de doelen, normen en waarden van het team. Zo wordt duidelijk op welke gebieden extra aandacht nodig is. Hebben ze dezelfde behoeften of wisselt het per afdeling/team of een andere factor? Na enige tijd vul je het Dantefactor Kompas opnieuw in en kun je de uitkomsten te vergelijken met de eerste meting.

Waarde Dialoog

De waarde dialoog helpt bij het reflecteren op deze uitkomsten De gesprekken zetten je in beweging om de juiste stappen te zetten om je volle talenten te ontwikkelen en tot recht te komen in je werk. Het geeft inzicht welke hulpbronnen je nodig hebt om vanuit passie, geloof in eigen kunnen te werken. Het houdt je scherp, zorgt dat je je talent benut en voorkomt dat werk een onderdeel in je leven is wat je alleen maar energie kost.

Koersplan

Met de inzichten vanuit het kompas en het gesprek kun je je koersplan zelf vormgeven. Dit geeft richting aan de stappen die je de komende tijd gaat zetten om sturing te geven, verandering aan te brengen en weer ‘op koers’ te komen.