De snelle en effectieve manier om weer richting te krijgen in je werk!

DNA Impact Canvas

Het canvas biedt handvatten om als leiding (directeur, oprichter), managementteam en medewerkers congruent te kunnen handelen, in het trouw blijven aan je purpose en het maken van impact. Het verduidelijkt waar je als onderneming voor staat, waardoor je de juiste medewerkers aantrekt en aan je bind.

Het verhoogt bewustzijn van de persoonlijke eigenheid en hoe dat zich verbind met de droom van het bedrijf. Het schept transparantie in het motief van handelen waardoor alle medewerkers gemotiveerd en betrokken zijn bij het hogere doel van het bedrijf en de juiste dingen doen.

In dit format maken we de overkoepelende organisatie missie zichtbaar, zodat die voor iedereen grijpbaar en voelbaar is. We maken de leidende principes en aansturende energie van de founder(s) of directeur expliciet, en vertalen dit naar waarvoor de organisatie is bedoeld. We verknopen dit vervolgens met datgene wat je daarvan wilt terugzien aan impact in de maatschappij. Het laat je zien hoe je als directie dagelijks handelt en wat ten grondslag ligt aan het gewenste gedrag dat je in het bedrijf wilt zien. Ook geeft het inzicht hoe je staat als persoon ten opzichte van de rol die je als leider van het bedrijf inneemt.

Wat kun je met een DNA Impact canvas

  • Vormen van schaalbare, zelfsturende teams
  • Sturen op wat er nodig is, om zelf en als managementteam, de juiste acties te ondernemen waardoor iedereen effectiever is in het bereiken van de doelen
  • Het aantrekken en behouden van het juiste DNA-medewerkers
  • Een veilige werkcultuur scheppen waar mensen voelen dat zij waardevol bijdragen
  • Het kunnen ondernemen met focus en het doen van de juiste acties

Het Dantefactor Kompas & Koersplan

Herinner jij je dat moment nog, dat je werd aangenomen en je ging werken voor je huidige werkgever? Alles was nieuw en misschien waren er veel dingen ook wel spannend. Maar met veel motivatie en plezier ging jij een nieuwe uitdaging aan. Dat gevoel is fantastisch. En op een bepaald moment komt het… je raakt minder enthousiast om op maandag weer te beginnen. Minder fantastisch.

Waarom? Je wil dat niet maar de energie is uit je weggelopen en je twijfelt steeds meer of je nog wel doet wat je echt leuk vindt. De veranderingen op je werk en daarbij ook nog eens alle uitdagingen om privé en werk goed te combineren breken je vaker op. Je begint daardoor meer aandacht te geven aan de negatieve dingen dan aan positieve. Dit maakt je dan ook niet echt het zonnetje in huis voor je omgeving. Neerslachtigheid en stress beginnen de overhand te nemen, en dat is natuurlijk niet de bedoeling.

Wat is er voor nodig om er voor te zorgen dat je wèl met plezier werkt, voldoening haalt uit iedere dag en het beste van jezelf geeft? Inzicht in wat je daarvoor nodig hebt, een organisatie die daar zijn best voor doet en in een omgeving die dat stimuleert.

 Vind jij het tijd om negatieve werkstress vaarwel te zeggen en hallo te zeggen tegen positieve ontwikkelingen? Dan is dit jouw moment om zelf de eerste stappen te zetten om weer plezier en voldoening uit je werk te halen.