Maximaliseer het talent potentieel met programma’s en tools, die mensen helpt groeien in het leveren van impact

Persoonlijk leiderschap – “Collegiale coaching” Lead PlayMaker

[voor medewerkers en teamleiders]
De training ontwikkelt de mindset en vaardigheden om anderen te leren hoe zij betere resultaten bereiken en voldoening halen uit werk. Een Lead Playmaker binnen de organisatie hebben is hét antwoord op de groeiende behoefte om meer eigenaarschap te kunnen leggen bij de medewerkers door middel van collegiale coaching. Een methodiek ontwikkeld op de wetenschappelijke voorspellers voor het realiseren van organisatie, team en individuele werkeffectiviteit en tevredenheid. Een programma waarmee je medewerkers leert om zelf richting te geven (impact kompas) aan datgene wat hen drijft en welke persoonlijke en situationele hulpbronnen (werkcondities) zij nodig hebben om volledig tot hun recht te komen.

In het programma ontwikkel je vaardigheden waarmee je medewerkers bewust maakt wat de passie, geloof in eigen kunnen en groeimotivatie is in het werk. En welke hulpbronnen hen hierbij stimuleren. Aan de hand van deze intrinsieke drijfveren leer je een waarde dialoog voeren waarin collega’s of medewerkers oordeelsvrij worden bevraagd en duiding geven aan wat er voor hen specifiek toe doet in de context van het werk. Je leert bespreekbaar te maken wat ertoe doet en een oprechte verbinding aan te gaan met collega’s of medewerkers. Het rust je daarbij uit om met verschillende werkvormen te experimenteren en in teamverband, vanuit wederzijds begrip, te faciliteren en zo de juiste werkcondities te scheppen.

Resultaat voor jezelf en de organisatie
 • Je voelt je als Lead Playmaker zelfverzekerd om je medewerkers of collega’s te coachen om het beste uit zichzelf te halen
 • Je kunt oprechte verbinding maken met je medewerkers of collega’s en hen helpen te verduidelijken wat zij nodig hebben, beter te presteren en voldoening te halen uit het werk
 • Je creëert een open mindset en cultuur waar het normaal is dat medewerkers of collega’s elkaar helpen en beter tot hun recht te komen
 • Je hebt een gespreksvorm ontwikkeld waarmee je de juiste condities schept voor een positief werkklimaat met verbonden medewerkers en een bedrijf waar je graag voor werkt
 • Je ontwikkeld als bedrijf een cultuur waar verantwoording nemen voor je resultaat en persoonlijke groei standaard is
 • Je bindt als bedrijf je medewerkers doordat je hen een essentiële vaardigheid eigen laat maken waarmee de waarde op de arbeidsmarkt verhoogt
 • Je hebt als bedrijf accuraat inzicht in de benodigde condities voor het behouden van bevlogen, effectieve en tevreden medewerkers

Leiderschap & Coaching van teams, met impact

[founders, CEO’s en teamleiders]
Het trainingsprogramma ontwikkelt de mindset, kennis en vaardigheden van jou als ondernemer of teamleider. Hiermee herken je en kun je de meest effectieve leiderschapsstijl voor een specifieke persoon en taak toepassen. Het geeft je handvatten hoe je in de verschillende groeifasen van het bedrijf leidinggeeft aan medewerkers. Het ontwikkeld het vermogen om op een pragmatische manier teams en medewerkers on the job te coachen en impact te laten maken. Een programma zonder poespas, maar gefocust op het ontwikkelen van A-Players die zelf richting geven aan de purpose en het maken van impact.

Je verrijkt in deze hands-on training je kennis en vaardigheden om effectief leiderschap, coaching en counseling in de praktijk toe te passen. Je leert persoonlijke purpose en dromen van je medewerkers te achterhalen en deze af te stemmen op de visie van je bedrijf. In het programma leer je hoe je effectieve feedback on the job geeft en medewerkers betrokken houdt bij de purpose en het dagelijkse werk. Je maakt in het programma kennis met een World Class situationeel leiderschapsmodel als raamwerk om de ontwikkelingsbehoeften van medewerkers te kunnen herkennen en de juiste leiderschaps-, en coaching stijl (gedrag) hierop af te stemmen.

Resultaat voor jezelf en het bedrijf
 • Je beheerst de vaardigheden en technieken waarmee je in staat bent om met de juiste mindset de performance van medewerkers te versterken en te verbeteren
 • Je voelt je meer in staat om met vertrouwen je medewerkers te begeleiden en feedback te geven
 • Je bent in staat om de juiste leiderschap en coaching stijl in te kunnen schatten en toe te passen. Hierdoor wordt leidinggeven leuker
 • Je verhoogt het bewustzijn en commitment van medewerkers om zelf eigenaarschap te nemen bij het doorvoeren van verbetering
 • Je bent in staat om het beste van je medewerkers naar boven te halen waardoor zij langer effectief bijdragen
 • Je ontwikkeld een infrastructuur om kennis en vaardigheden gestructureerd te kunnen ontwikkelen, voor een cultuur met A-Players die voldoening halen uit het werk.

Value Selling – Verkopen met impact

[voor business development]
Het trainingsprogramma ontwikkelt de mindset, kennis en vaardigheden voor ondernemers, teamleiders of medewerkers om de propositie, dienst of service nog beter te matchen met de behoeften van de (potentiële) klanten. Je leert een purpose en impact gedreven propositie te ontwikkelen, en die te vertalen naar een economisch argument. Een aanbod dat klanten zullen zien als het leveren van waarde boven de prijs. Het biedt een framewerk waarlangs je de behoeften van de klant op een effectieve manier leert matchen met je eigen propositie.

Je ontwikkelt commercieel inzicht waardoor je in staat bent om interne processen beter te begrijpen en hieraan inhoud te geven. Je leert het model van value selling begrijpen en toepassen, dat een houvast geeft om effectiever te zijn in het vermarkten van je propositie, dienst of service. Ook leer je herkennen en begrijpen hoe je de problemen en behoeften van je (potentiële) klant achterhaalt. Verder leer je op een oprechte manier aan te tonen welke waarde je product, dienst of service biedt, en hoe die de problemen van je klant oplossen. Je leert economisch verantwoord te verkopen door de juiste strategie toe te passen, om in klantwaarde te blijven denken en spreken. Het is hét programma waardoor iedereen in de organisatie leert hoe je langer wegblijft van kortings-, en of waarde vernietigende gesprekken.

Resultaat voor jezelf en het bedrijf
 • Je beheerst de essentiële commerciële vaardigheden en technieken waarmee je in staat bent om met de juiste mindset, effectief bij te dragen aan de financiële gezondheid van je bedrijf
 • Je voelt je meer in staat om met vertrouwen (potentiële) klanten te woord te staan, en de juiste dingen te zeggen om zo nog relevanter voor hen te zijn
 • Je bent in staat om snel de behoeften van potentiële klanten te ontdekken, door het stellen van de juiste vragen
 • Je bent in staat om de perfecte match te maken tussen de propositie en de behoeften van de klant, waardoor de afzet sneller groeit
 • Je begrijpt collega’s en afdelingen beter zodat fouten of vertragingen voorkomen worden. En leveringen juist en op tijd zijn
 • Je hebt als bedrijf medewerkers met een hoger bewustzijn en commitment om zelf eigenaarschap te nemen bij het doorvoeren van prestatieverbetering
 • Je hebt loyalere medewerkers doordat je hen een essentiële vaardigheid aanreikt, die zowel de relevantie van het bedrijf als ook de individuele waarde verhoogd