Maximaliseer het talent potentieel met programma’s en tools, die mensen helpt groeien in het leveren van impact

Alignment Session

Het doel van de Alignment-werksessie:

Het realiseren van afstemming en symmetrie van de belangrijkste belanghebbenden op de kernwaarden en principes die een cruciale rol spelen voor het bedrijf om de sprong naar het volgende bedrijfsniveau te maken.

Hoe het werkt:

Als CEO/oprichter(s)/eigenaar(s) selecteert u de belangrijkste belanghebbenden die de transitie of de volgende stap binnen uw bedrijf aansturen. In de drukke werkagenda’s plan je 2 uur focustijd in voor het team dat gaat deelnemen. We trappen af ​​met een kort overzicht van waar de werksessie over gaat en hoe deze past in de te maken transitie. We formuleren duidelijke doelstellingen voor waar het team na de sessie mee naar huis gaat. We zullen werken met de kernwaarden en principes die zeer gewaardeerd en uitgedrukt worden binnen het bedrijf. We nemen de impactambitie van jou als CEO/Oprichter(s)/Eigenaar(s) als de Noordelijke ster voor de sessie. We passen design thinking-methoden en -tools toe om gedachten en gevoelens zinvoller en explicieter te maken.

Voordeel

De werksessie brengt alle belanghebbenden op één lijn met de essentiële culturele waarden en gedragingen. Het verhoogt voor zowel als leider als managementteam om kwetsbaarheid te durven delen, vergroot empathie en maakt een betere persoonlijke connectie met medewerkers. Het versterkt het wederzijds begrip en de communicatie tussen belanghebbenden en ontwikkelt de nodige kennis en vaardigheden om een ​​effectief rolmodel te spelen tijdens de transitie. De werksessie levert de belangrijkste onderdelen van het DNA Impact Canvas op. Het canvas geeft je handvatten om het leiderschap (CEO, oprichter(s), Eigenaar(s)), managementteam en medewerkers te helpen congruent te handelen, trouw te blijven aan het doel en impact te creëren.

Voor wie

De afstemmingswerksessie is voor die CEO’s/oprichter(s)/eigenaar(s) die met succes de sprong willen maken naar het volgende niveau van zakendoen. Een resultaatgerichte transitie die alle passie en creativiteit van alle medewerkers nodig heeft om te slagen. Het is een pragmatische en effectieve start om betekenisvolle zakelijke impact te realiseren.

Playmaker Workshop

Het doel van deze workshop:

Persoonlijk leiderschap – Be a Playmaker

[voor iedereen binnen de organisatie]
Je ontwikkelt de mindset en vaardigheden om inzicht te krijgen in wat jij nodig hebt om betere resultaten bereiken en voldoening halen uit je werk. Een Playmaker zijn betekent dat je meer eigenaarschap hebt. Het leert je om zelf richting te geven (impact kompas) aan datgene wat je drijft en welke persoonlijke en situationele hulpbronnen (werkcondities) je nodig hebt om volledig tot je recht te komen.

In de workshop wordt je bewust gemaakt wat de passie, geloof in eigen kunnen en groeimotivatie is in het werk. En welke hulpbronnen je hierbij stimuleren. Aan de hand van deze intrinsieke drijfveren heb je een waarde dialoog om duiding geven aan wat er voor jou specifiek toe doet in de context van het werk. Het rust je daarbij uit om in teamverband, vanuit wederzijds begrip de juiste werkcondities te scheppen.

Voor wie

De workshop is voor iedereen binnen de organisatie, omdat iedereen er belang bij heeft zicht te krijgen op wat deze persoon drijft. Op die manier faciliteer je als organisatie een open kijk naar de organisatie en diens werknemers. Vanuit steun en niet vanuit afrekencultuur. Een pragmatische en effectieve start aan persoonlijk leiderschap om betekenisvolle zakelijke impact te realiseren.