BE THE CHANGE

The Playmakers hebben officieel de Pending B Corp status. Wij willen bedrijven als geheel betekenisvoller maken en de traditionele verbinding van Pay for performance herdefiniëren naar Play for purpose, omdat ieder mens ertoe doet.

BE THE CHANGE

The Playmakers hebben officieel de Pending B Corp status. Wij willen bedrijven als geheel betekenisvoller maken en de traditionele verbinding van Pay for performance herdefiniëren naar Play for purpose, omdat ieder mens ertoe doet.

The breakthrough to Play for Purpose

omdat wij geloven in een wereld waarin werken leuk en zinvol moet zijn voor mensen.

Wat houdt de Pending B Corp status in?

Organisaties kunnen na een jaar de volledige status van B Corp krijgen en zijn in dat eerste jaar een Pending. Dit is niet voor niets. De B Corp community is een movement van woorden maar vooral van daden. Voor dit laatste zijn praktijkervaringen nodig om te laten zien wat je doet om echt bij te dragen aan het vormen van een betere wereld. The Playmakers gaan op voor de officiële certificering B Corp. Daarvoor hebben wij in de statuten vastgelegd dat wij een significante impact willen realiseren voor de samenleving als geheel. In het afwegen van onze beslissingen houden wij altijd rekening met de belangen van alle betrokkenen zoals de mens, het milieu, de leveranciers, de klanten etc.


Doing business for good

Een positieve impact creëren in de wereld staat voorop en ligt verankerd in ons DNA.


Naast het bouwen van betekenisvolle bedrijven geven wij onze kennis en ervaring door aan diegenen die hun volle potentieel niet kunnen benutten. Voor dit Play It Forward programma reserveren wij minimaal 10% van onze winst. De contouren voor het programma liggen klaar en wij gaan het eerste jaar van oprichting gebruiken om precies te definiëren waar en met welke partners wij het programma gaan omzetten in actie.