Bord voor je Blokker(t)

Scale up artikel in FD
17 maart 2018
Leider, durf jij voor te gaan?
16 april 2018

Bord voor je Blokker(t)

 

 

Gisteren werd onze aandacht getrokken door een bericht van Dopper waarin ze fel uithaalden naar een advertentie van Blokker, die op de voorpagina van hun folder een partijhandel Dopper flessen aanbood tegen een dumpprijs met als kop “partijhandel ‘op = op’.

Dopper was not amused en reageerde op de advertentie met het statement dat ‘zelfs een tinderdate niet mogelijk is tussen Blokker en Dopper’. De folder doet volledig afbreuk aan de boodschap van Dopper voor meer schoon water, in iedere oceaan, uit elke kraan.

Dit is een voorbeeld van een reactie door een bedrijf met een expliciete droom. Die weet wanneer er ingegrepen moet worden wanneer het niet klopt.

Wat heeft dit nu met The Playmakers te maken? Wij hebben het afgelopen jaar situaties meegemaakt waarin activiteiten niet in overeenstemming waren met de bedoeling van het bedrijf. Dat zagen we vooral bij bedrijven die snelgroeiend zijn. En waar de focus langzaam werd verlegd van de droom naar korte termijn omzetdoelen. Met als gevolg onder andere het aantrekken van de verkeerde klanten, verkeerde medewerkers en/of een gebrek aan focus.

Om de droom van het bedrijf in alle fasen van de bedrijfsvoering te waarborgen, is het belangrijk dat iedereen de principes die hieraan ten grondslag liggen, begrijpt én voelt. Met de Ceo voorop. Zo hebben we bij een softwarebedrijf door middel van een waarde dialoog met de ceo, de leidende principes voor het bedrijf ontrafeld. Dit vormde de basis voor een simpele A4 waar vanaf nu alle belangrijke elementen uit de droom overzichtelijk zijn vastgelegd. Concreet voor iedereen in het bedrijf. Zodat iedereen in staat is om eigen acties te spiegelen en trouw te blijven aan de hogere bedoeling.

Om dit te realiseren zijn we verder gegaan dan alleen het benoemen en vastleggen van waarden en normen. Onze aanpak gaat uit van een psychologische benadering met creatieve en systemische werkvormen. Dit doen we om de fundamentele principes van het bedrijf te kunnen voelen en vervolgens te kunnen rangschikken naar belangrijkheid.

Door het afpellen van ieder principe krijgt de droom een oprechte onderbouwing. En wordt voelbaar of alle elementen er in zitten. Zo bleek bij een van onze klanten dat een belangrijk persoonlijk principe ongemerkt in de tijd naar de achtergrond was verschoven. Door hier volle aandacht op te zetten, kreeg het principe ‘echt jezelf kunnen zijn’ opnieuw lading. En kon ook dit principe met alle stakeholders worden verankerd in het A4. Dat A4 is het fundament voor iedereen in het bedrijf om de juiste beslissingen te kunnen nemen die recht doen aan de droom.

 

Playmaker Team
Playmaker Team
THE PLAYMAKERS willen de wereld van werk mooier kleuren en dragen bij aan een wereld waarin ieder mens met plezier betekenisvol kan zijn.