Gratis 30 Minuten Strategie Sessie

 

Krijg een 100% GRATIS vrijblijvend 30 Minuten Strategie Sessie (1000 euro waarde), en we laten je zien welke stappen er nodig zijn om echt impact te maken en van betekenis te kunnen zijn in het nieuwe economische klimaat.

 

Hier lees je wat meer over de opbouw van het gesprek en de inhoud

 

Roadmap naar meer betekenis en succes in je bedrijf

In de eerste 10 minuten van de sessie gaan we in op het achterhalen van de pijnpunten en de urgentie van jouw situatie. Door een krachtige vraagstelling komen we tot de essentie en maken we deze helder. Hier bewust van zijn, verhoogd
namelijk de effectiviteit. Zo kun je met de juiste acties gaan ondernemen en succes behalen.

Vervolgens gaan we in op de door jou inmiddels ondernomen acties. We bespreken de positieve en de negatieve effecten ervan. Door te verdiepen in de effecten van recent of eerder genomen initiatieven wordt de slagvaardigheid verhoogd. En kun je dit meenemen naar de acties voor in de toekomst.

Vanuit de huidige situatie schetsen we samen de gewenste toekomst. Deze toetsen we aan de hand van 3 pijlers, waarmee je met succes en betekenisvol gaat ondernemen in een nieuw bedrijfsklimaat. We maken je bewust van wat er allemaal nodig is om je bedrijf zodanig te positioneren om echt een verschil te gaan maken in de markt waarin je nu actief bent. Je ontvangt inzichten en handvatten om stapsgewijs aan de slag te kunnen gaan en relevant en aantrekkelijk te blijven voor klanten en medewerkers.