WAT WIJ DOEN

Wij leggen de basis voor een betekenisvol bedrijf waar mensen volledig tot hun recht komen en geweldige resultaten behalen. 

De huidige manier waarop wij de performance en groei van mensen stimuleren berust nog steeds op 100 jaar geleden ontwikkelde methoden. Ze leiden tot demotivatie, verzuim en het niet benutten van potentieel. Wij scheppen nieuwe condities waardoor mensen presteren op een manier die bij hen past en aansluit bij de essentie en de ambities van het bedrijf.

website image

Voor wie?

Je geeft leiding aan een bedrijf en voelt dat er meer nodig is om op een goede manier richting te geven aan het succes en de groei van medewerkers. Je bent je bewust dat aantrekkelijk zijn voor nieuwe en bestaande medewerkers, klanten en de maatschappij anders organiseren en mobiliseren vraagt. Je zoekt naar een pragmatische manier om een werkklimaat te scheppen waar iedereen voldoening haalt uit het werk, elkaar helpt om het beste van zichzelf te geven en een geweldige impact te maken.

Met onze integrale aanpak:

  • Helpen we je bij het creëren van een werkcultuur waarin alle werknemers vanuit hun kwaliteiten bijdragen aan de ambities van het bedrijf
  • Waarborgen we de essentie van het bedrijf en de weg daarnaar toe op één A4 dat voor alle beslissingen leidend is
  • Trainen we vaardigheden om de juiste condities te scheppen om werknemers innerlijk gedreven te houden bij het leveren van prestatie
  • Volgen we een belangrijke spelvoorwaarde: je hebt een beetje lef

Wij leren medewerkers reflecteren en bewust worden welke werkcontext stimuleert

Leiderschap

Mate van
autonomie

Diversiteit van werkzaamheden

Kennis &
vaardigheden

Groei
mogelijkheden

Collegialiteit

Beloning

Beleid

Het resultaat

Wij geloven niet in een quick fix, wij gaan langdurige samenwerkingen aan. 

 

Onze missie is pas geslaagd als we onszelf overbodig hebben gemaakt. Dat is wanneer iedere werknemer- van de teamleider tot de ICT’er – helder voor ogen heeft aan welk doel hij of zij werkt en de ruimte krijgt om hier met plezier betekenis aan te geven. Op zo’n moment spreken wij van de werkvloer als Playzone.

Het resultaat

Een Playzone is een plek waar mensen targets omarmen, intrinsiek zijn gedreven in het maken van impact doordat voelen waar ze aan bijdragen en de ruimte krijgen het beste uit zichzelf te halen.

 

Hierdoor worden doelen zo nog worden overtroffen ook. De opgeleide Playmakers zijn de aanjagers van de Playzone en toetsen continu of werknemers hun werk nog leuk en zinvol vinden. Hiervoor maken ze gebruik van een alternatief functioneringssysteem dat het gesprek opent over de persoonlijke ontwikkeling van werknemers. Het resultaat: 10 x betere business resultaten door loyale klanten, consumenten, medewerkers en minder verspilling van potentieel.