Leider, durf jij voor te gaan?

Bord voor je Blokker(t)
6 april 2018
De strijd van Tim versus Avicii
21 april 2018

Leider, durf jij voor te gaan?

Medewerkers tot hun recht laten komen in werk, dat is onze droom. Op de vraag wat we nu eigenlijk precies doen om deze droom te realiseren, kunnen we kort zijn. Wij leiden in-company Playmakers op. Medewerkers die we leren om een waarde dialoog te voeren met collega’s over wat er echt toe doet in het werk.

Ok, dus jullie zijn opleiders die medewerkers trainen om gesprekken te voeren over drijfveren en ambities? Dat zou je zo kunnen zeggen, maar in essentie doen we veel meer. Wij scheppen de condities voor een werkcultuur waar iedereen verbonden is met de droom van het bedrijf. Waar iedereen snapt en voelt wat het hogere doel is. En in dat doel gelooft.

Alleen het opleiden van Playmakers is niet genoeg om dit te realiseren. Leiders zullen moeten voorgaan. Stilstaan bij hun eigen drijfveren, kwaliteiten en valkuilen. Weet krijgen van waarom ze doen wat ze doen. Wat hun leidende principes zijn en hoe deze samenhangen met de impact die ze met het bedrijf willen maken.

Het proces met leiders is een voorwaarde om een open en authentieke werkcultuur te creëren. Alleen met volledige betrokkenheid van de leider(s) kan zingeving in het werk worden gewaarborgd. En wordt het geloofwaardig.

De eerste stap in ons proces is daarom altijd gericht op het werken met de ceo, founder en/of directie. We ontrafelen met hen de leidende principes, de reden waarom ze het bedrijf zijn gestart en wat dit voor hen persoonlijk betekent. En we gaan hier echt verder dan alleen het oplepelen van wat goed klinkende normen en waarden.

Een essentiële stap, de leider zet hier de toon. Door zelf te bewegen naar meer openheid en eigenaarschap, nodigt hij anderen uit om dat ook te doen. Het klinkt zo logisch en toch is de betrokken beweging van de leider vaak wat ontbreekt in verander trajecten.

Daarom is wat wij doen meer dan alleen opleiden, adviseren of coachen. We hanteren een psychologische benadering met creatieve werkvormen om leiders en medewerkers tot hun recht te laten komen. Een intensief proces dat uitgaat van de kern van de leider en de kern van het bedrijf. Gebaseerd op ontvankelijkheid, nieuwsgierigheid en lef.

Dus vertel..

Leider, durf jij voor te gaan?

Playmaker Team
Playmaker Team
THE PLAYMAKERS willen de wereld van werk mooier kleuren en dragen bij aan een wereld waarin ieder mens met plezier betekenisvol kan zijn.