Hoe installatiebranche effectiever kan worden

Beter op koers met mijn bedrijf
15 april 2016
De transformatie van traditioneel HR
23 september 2016
Alles weergeven

Hoe installatiebranche effectiever kan worden

THE PLAYMAKERS heeft in mei en juni twee masterclasses georganiseerd voor HR professionals in de Installatiebranche. De masterclasses stonden in het teken van de verschuiving van prestatiegericht organiseren naar betekenisvol organiseren en de impact voor het HR vak.

De behoefte aan betekenisgeving en autonomie in het werk neemt in rap tempo toe. Veel mensen voelen zich steeds minder thuis in een prestatiegerichte omgeving met als gevolg afnemende betrokkenheid en plezier in het werk. In deze masterclasses hebben we laten zien dat de huidige targetcultuur en vaak betuttelende hr systemen niet langer passen bij de behoeften van nieuwe generaties en zijn we alternatieve vormen gaan verkennen.

In de masterclass hebben we het paradigma van betekenisvol organiseren toegelicht. We hebben gewerkt met het integraal ontwikkelmodel van Ken Wilber over groei op vier niveaus: mindset & overtuigingen, gedrag & fysiek, sociaal systeem & omgeving en overtuigingen & organisatiecultuur. Aan de hand van dit model hebben we drukfactoren geïnventariseerd en de noodzaak besproken om de strategische focus van hr te verschuiven naar een faciliterende focus op persoonlijk leiderschap, experimenteren en reflecteren.

Daarnaast hebben we stil gestaan bij praktische manieren om betekenisgeving in organisaties te verhogen. De deelnemers hebben kennis gemaakt met het Dantefactor Kompas als leidraad voor het voeren van verdiepende gesprekken over passie, drijfveren en overtuigingen. Welke impact hebben passie, geloof in eigen kunnen en groeimotivatie op de werkeffectiviteit van mensen? Welke relatie hebben deze intrinsieke factoren met de werkomgeving? En hoe maak je deze bespreekbaar in een waarde dialoog?

Kikki 2 108

De masterclass heeft deelnemers ervan bewust gemaakt dat hr transformeert van een oplossingsgerichte naar een faciliterende rol met focus op het verhogen van persoonlijk leiderschap: ” Erg leuk om bepaalde zaken op een hele andere manier te bekijken”. “Zet aan tot reflecteren op mijn eigen aanpak”. “Goeie trigger, leerzaam”.

 

Playmaker Team
Playmaker Team
THE PLAYMAKERS willen de wereld van werk mooier kleuren en dragen bij aan een wereld waarin ieder mens met plezier betekenisvol kan zijn.