Hoe word ik een succesvollere ondernemer

Why to keep your business dream alive
28 maart 2016
Hoe houd je beter focus voor ondernemen?
9 april 2016
Alles weergeven

Hoe word ik een succesvollere ondernemer

Vorige week las ik in een artikel van Harvard Business Review dat organisaties waar de founder een belangrijke rol inneemt, succesvoller en innovatiever zijn dan andere bedrijven. Wat blijkt? Founders en ondernemers handelen vanuit een droom.
Een droom die symbool staat voor een betekenisvolle ambitie dat geld en winst maken verreweg overstijgt. De bedoeling achter de droom staat centraal in organisaties waar de founder nog CEO is. Mensen, focus en (klant)activiteiten worden direct en indirect getoetst aan de droom. Hoe houd je als ondernemer de organisatiedroom op koers?

De betekenis van de organisatiedroom

Succesvolle ondernemers snappen waarom ze doen wat ze doen. Ze begrijpen de betekenis achter hun droom en delen deze met hun omgeving. Mooie voorbeelden zijn Mark Vletter van Voys, Symen Jansma van Travelbird en Jos de Blok van Buurtzorg. Zij hebben het leidend principe achter de organisatiedroom vertaald naar een concreet bedrijfsdoel. De mensen in deze organisaties snappen waar ze aan bijdragen. Ze voelen zich verbonden met de kern van de organisatie en tonen persoonlijk leiderschap. Niemand hoeft ze aan te sporen of in de juiste richting te sturen. Mensen voelen zelf aan waar de organisatie naartoe beweegt. Hoe steviger de organisatiedroom is neergezet, hoe sterker men zich betrokken voelt.

De juiste mensen

Ondernemers met een droom selecteren de juiste mensen. Vaak doen ze dat op onderbuikgevoel. Ze zoeken personen die qua DNA aansluiten bij de organisatieambitie en die de onderneming verder kunnen brengen. Daarbij zijn kennis en vaardigheden niet zo van belang. De juiste mensen voelen zich betrokken bij de kern van de onderneming (J. Collins, Good to Great). Zij herkennen zichzelf in de organisatiedroom en geloven dat ze daar effectief aan kunnen bijdragen. Die effectiviteit hangt samen met passie, geloof in eigen kunnen en de motivatie om te groeien. Uit onderzoek blijkt dat deze drie ingrediënten een voorspellende waarde hebben voor werkeffectiviteit (T. Noteboom 2006). Veel ondernemers letten hier al op bij het zoeken naar de juiste mensen maar je kunt het ook meten met behulp van het Dantefactor Kompas.

Persoonlijk leiderschap

Succesvolle ondernemers zetten hun passie om in een business. Ze stoppen talenten niet in een hokje. Ze kijken naar de waarde die mensen toevoegen op basis van drive en talenten. Die zijn niet in een functieprofiel te vatten. Functieprofielen belemmeren wendbaarheid en leiden in de praktijk tot kostbare (herwaarderings)procedures. Organisaties die met  rollen werken en waar mensen zelf de regie hebben, kunnen sneller mee veranderen met de koers van de onderneming. Dit slaagt alleen als de directie erop vertrouwt dat mensen in staat zijn de juiste dingen te doen. Oprecht vertrouwen zorgt voor een enorme toename aan persoonlijk leiderschap. Organisaties zoals Semco, Favi en Morningstar bewijzen dit. De directeuren van deze ondernemingen vertrouwen erop dat mensen in staat zijn zichzelf te sturen en creëren vanuit die overtuiging een werkomgeving waar hiërarchische sturing nauwelijks nodig is.

Waarde toevoegen

Toch hebben veel ondernemers en directeuren de neiging om de boel te controleren of in de hand te houden. Dat gebeurt vaak met de beste intenties maar het is belemmerend voor de mensen in de organisatie. Zij willen waarde toevoegen die er toe doet.  Niemand haalt plezier uit het doen van zinloze activiteiten. Mensen hebben geen sturing nodig voor het doen van de juiste dingen, mits ze qua DNA matchen en zich verbonden voelen met de kern van de organisatie. Succesvolle ondernemers zien dit en durven een deel van hun verantwoordelijkheid los te laten. Ze realiseren zich dat ze niet alles zelf hoeven te beslissen. Ze geven anderen een podium en vertrouwen op hun toegevoegde waarde. De ondernemer kan zich dan focussen op het uitdragen van de organisatiedroom en zorgdragen dat mensen hun acties hieraan toetsen.

Een nieuwe werkomgeving

Het centraal stellen van de organisatiedroom vraagt om een nieuw soort werkomgeving. Een werkomgeving die niet langer wordt belemmerd door structuurobstakels. Deze omgeving kun je zien als een speelveld waar mensen fun en betekenis in het werk leggen. Zo’n speelveld noemen we een Playzone. Een Playzone staat symbool voor een werkomgeving waar de organisatiedroom centraal staat en waar mensen de ruimte krijgen om te experimenteren en te reflecteren. In een Playzone voeren mensen geen functie uit maar voegen ze waarde toe vanuit meervoudige rollen. Werk staat in het teken van fun en betekenisgeving. Mensen die plezier hebben in hun werk, presteren beter. Prestatie is dus gevolg en geen oorzaak. De focus zou daarom moeten liggen op passie en plezier. Daar maken mensen het verschil mee en daar heb je wat aan als ondernemer. Wil je meer waarde voor klanten en meer omzet realiseren? Creëer dan een werkomgeving waar mensen blij van worden.

THE PLAYMAKERS; Creating A Business That Matters

Maaike Huisman
Maaike Huisman
Maaike Huisman is co-owner van THE PLAYMAKERS en werkt samen met Jos van Snippenberg en een groeiend kernteam aan het bouwen van Playzones. THE PLAYMAKERS willen de wereld van werk mooier kleuren en dragen bij aan een wereld waarin ieder mens met plezier betekenisvol kan zijn.