ONZE PURPOSE

Wij geloven dat ieder mens zich betekenisvol voelt zodra hij volledig tot zijn recht komt en positieve impact maakt in werk.

Onze purpose:

Ruim 88% van de mensen bruist niet dagelijks van energie in het werk. De manier waarop talent en prestatie gestimuleerd wordt leidt tot stijgende ontevredenheid, stress en uitval. Hierdoor worden miljoenen verspilt en komen mensen en bedrijven onvoldoende tot hun recht. Wij laten zien hoe leiderschap en talentontwikkeling anders kan.

Een bureau dat mensen en bedrijven tot hun recht wil laten komen, dat zijn wij.

In de laatste 75 jaar is er enorm veel veranderd in de wereld van werk. Snelle technologische ontwikkeling, baanbrekende nieuwe business modellen en veranderende behoeften en kijk op de functie van werk. Het gevolg hiervan is dat bedrijven totaal geen grip krijgen effectief in te spelen zonder dat dit leidt tot ongenoegen, stress en uitval. Ook het onderwijs loopt achter de feiten aan zodat het talent van de instromende medewerkers veel te lang nodig heeft om tot recht te komen.

Hier maakt The Playmakers korte metten mee. Onze passie om positieve impact te maken en van betekenis te zijn maakt het mogelijk werkgever en werknemer opnieuw met elkaar te verbinden. Wij ontwikkelen mindset en vaardigheden zodat ondernemingsdromen worden gerealiseerd en dat mensen hun volle talent potentieel kunnen benutten.

The breakthrough naar Play for Purpose

een wereld waarin werken leuk en zinvol is voor mensen.

B Corp status

The Playmakers is sinds 2016 officieel gecertificeerd als B Corporation. Daarmee behoren we tot een internationale beweging van ondernemers die niet alleen de beste willen zijn van de wereld, maar ook voor de wereld.
Purpose gedreven in plaats van alleen kapitaal gedreven ondernemen. Waar iedereen tot zijn recht komt en en het beste uit zichzelf wil en kan halen. Zo dragen we bij aan een wereld waarin werk leuk en zinvol is. Wij zijn er trots op in goed gezelschap te verkeren, met bedrijven zoals onder andere Patagonia, Alfa, Paper On The Rocks, Dopper, Tony Chocolonely en Ben & Jerry’s. Elke beslissing die wij nemen is weloverwogen om zo min mogelijk schade toe te brengen aan de maatschappij en de wereld. Zie hiervoor ook ons impact manifest.

B Corporation website

A_BCorp_logo_POS

SDG’s

The Playmakers draagt actief bij aan het realiseren van de in 2015 geïnitieerde duurzame ontwikkelingsdoelen door wereldleiders. Ondanks dat alle 17 doelen sterke samenhang met elkaar hebben, springen er een paar doelen voor The Playmakers specifiek uit.
#8 Waardig werk en economische groei, wij stimuleren dat ieder mens een productieve bijdrage kan leveren in werk. Daarmee een fair inkomen kan genereren, in een veilige werkomgeving met ruimte voor sociale bescherming van familie, persoonlijke ontwikkeling en sociale integratie. Indirect stimuleert The Playmakers doelen #4 Kwaliteitsonderwijs, #5 Gendergelijkheid en #17 Partnerschap om doelen te bereiken.
Make People Matter as a driving force to make business thrive

Sustainable development goals website

Doing business for good

Een positieve impact creëren in de wereld staat voorop en ligt verankerd in ons DNA.

Naast het bouwen van betekenisvolle bedrijven geven wij onze kennis en ervaring door aan diegenen die hun volle potentieel niet kunnen benutten. Voor dit Play It Forward programma reserveren wij minimaal 10% van onze winst.