WAT WIJ DOEN

Wij leggen de basis voor een betekenisvol bedrijf waar mensen volledig tot hun recht komen en geweldige resultaten behalen. 

De veranderende behoefte van mensen vraagt om een nieuwe manier van het stimuleren van performance. Wij scheppen nieuwe condities waardoor mensen presteren op een manier die bij hen past en aansluit bij de essentie en de ambities van het bedrijf.

website image

Voor wie?

Je geeft leiding aan een groeiend bedrijf en voelt wat spanning in motivatie en prestatie. Of je bedrijf bestaat al langer maar je ervaart druk de groei vast te houden en aantrekkelijk te zijn voor nieuwe en bestaande medewerkers, voor klanten of de maatschappij. Je zoekt naar handvatten om een werkklimaat te scheppen waar mensen dagelijks werken vanuit de bedrijfsessentie, intrinsiek gedreven zijn en geweldige resultaten behalen.

Met onze integrale aanpak:

  • Helpen we je bij het creëren van een werkcultuur waarin alle werknemers vanuit hun kwaliteiten bijdragen aan de ambities van het bedrijf
  • Waarborgen we de essentie van het bedrijf en de weg daarnaar toe op één A4 dat voor alle beslissingen leidend is
  • Trainen we vaardigheden om de juiste condities te scheppen om werknemers innerlijk gedreven te houden bij het leveren van prestatie
  • Volgen we een belangrijke spelvoorwaarde: je hebt een beetje lef

Wij maken voor het ontwerp van een Playzone gebruik van acht werkcontextfactoren

Leiderschap

Mate van
autonomie

Diversiteit van werkzaamheden

Kennis &
vaardigheden

Groei
mogelijkheden

Collegialiteit

Beloning

Beleid

Het resultaat

Wij geloven niet in een quick fix, wij gaan langdurige samenwerkingen aan. 

Onze missie is pas geslaagd als we onszelf overbodig hebben gemaakt. Dat is wanneer iedere werknemer- van de teamleider tot de ICT’er – helder voor ogen heeft aan welk doel hij of zij werkt en de ruimte krijgt om hier met plezier betekenis aan te geven. Op zo’n moment spreken wij van de werkvloer als Playzone.

Het resultaat

Een Playzone is een plek waar mensen targets omarmen, intrinsiek zijn gedreven in het maken van impact doordat voelen waar ze aan bijdragen en de ruimte krijgen het beste uit zichzelf te halen.

Hierdoor worden doelen zo nog worden overtroffen ook. De opgeleide Playmakers zijn de aanjagers van de Playzone en toetsen continu of werknemers hun werk nog leuk en zinvol vinden. Hiervoor maken ze gebruik van een alternatief functioneringssysteem dat het gesprek opent over de persoonlijke ontwikkeling van werknemers. Het resultaat: 10 x betere business resultaten door loyale klanten, consumenten, medewerkers en minder verspilling van potentieel.