Training tot Playmaker

Een nieuwe rol in werk die het werkklimaat schept waar mensen gemotiveerd zijn doelen na te streven en bespreekbaar te maken wat er echt toe doet in werk.

De context

We leiden geselecteerde mensen op tot Playmaker. We ontwikkelen vaardigheden om mensen te faciliteren om vanuit passie verbonden te blijven met de bedoeling van het bedrijf en het werk.

Het resultaat is dat het bedrijf nu met eigen Playmakers zelf de juiste condities kan scheppen om het volledige potentieel van mensen te benutten.

Het programma bestaat uit 3 dagen en is gericht op: Droom en DNA, Rol en Focus, Navigeren en Faciliteren. De deelnemers maken kennis met nieuwe manieren om mens en werk te verbinden. Ze gaan experimenteren met o.a. visualisatie, mind-mapping, constellaties, de waarde dialoog en reflectie practises.

Tussentijds brengen de deelnemers hun learnings in de praktijk onder begeleiding van een master Playmaker (mentor).
 

Droom en DNA

We ontwikkelen vaardigheden hoe je de droom van het bedrijf op koers kunt houden vanuit de vier invalshoeken van de business one pager: leidende principes, magic force, ambitie en impact.

We maken het verschil duidelijk tussen het zichtbare en onzichtbare deel van de droom van het bedrijf. Dragen methodieken aan hoe je hiermee de juiste cultural fit herkent tussen mens en bedrijf. We visualiseren persoonlijke dromen en leren deelnemers hoe ze deze bij zichzelf en bij anderen kunnen vertalen naar de droom van het bedrijf.

Rol en Focus

We ontwikkelen vaardigheden om eigen potentieel en dat van anderen effectief in te zetten. We delen kennis over de invloed van het organisatiesysteem en de impact ervan op het potentieel van het bedrijf.

Met behulp van business aikido laten we ervaren wat belemmeringen in interacties betekenen. We bieden praktische handvatten om deze op te lossen.

We maken deelnemers bewust van hun eigen positie in de organisatiedynamiek en helpen hen om anderen vanuit intrinsieke motivatie aan de werkcontext te verbinden.

We oefenen met nieuwe tools en werkvormen die ruimte geven aan het volledige potentieel van mensen.

Navigeren en Faciliteren

We ontwikkelen vaardigheden voor het voeren van een waarde dialoog. Bespreekbaar maken wat er echt toe doet in werk. Aan de hand van het Dantefactor Kompas leren Playmakers de vaardigheden toepassen.


Het kompas is vergezeld van een persoonlijk koersplan zodat Playmakers medewerkers kunnen faciliteren de werkeffectiviteit, plezier en betrokkenheid op koers te houden.

We leren deelnemers om de juiste werkcondities te scheppen voor een betekenisvolle werkomgeving en het leveren van impact.

Opleiding tot Playmaker

Een nieuwe rol in werk die het werkklimaat schept waar mensen gemotiveerd zijn doelen na te streven en bespreekbaar te maken wat er echt toe doet in werk.

De context

We leiden geselecteerde mensen op tot Playmaker. We ontwikkelen vaardigheden om mensen te faciliteren om vanuit passie verbonden te blijven met de bedoeling van het bedrijf en het werk.

Het resultaat is dat het bedrijf nu met eigen Playmakers zelf de juiste condities kan scheppen om het volledige potentieel van mensen te benutten.

Het programma bestaat uit 3 dagen en is gericht op: Droom en DNA, Rol en Focus, Navigeren en Faciliteren. De deelnemers maken kennis met nieuwe manieren om mens en werk te verbinden. Ze gaan experimenteren met o.a. visualisatie, mind-mapping, constellaties, de waarde dialoog en reflectie practises.

Tussentijds brengen de deelnemers hun learnings in de praktijk onder begeleiding van een master Playmaker (mentor).
 
 

Droom en DNA

We ontwikkelen vaardigheden hoe je de droom van het bedrijf op koers kunt houden vanuit de vier invalshoeken van de business one pager: leidende principes, magic force, ambitie en impact.

We maken het verschil duidelijk tussen het zichtbare en onzichtbare deel van de droom van het bedrijf. Dragen methodieken aan hoe je hiermee de juiste cultural fit herkent tussen mens en bedrijf. We visualiseren persoonlijke dromen en leren deelnemers hoe ze deze bij zichzelf en bij anderen kunnen vertalen naar de droom van het bedrijf.

Rol en Focus

We ontwikkelen vaardigheden om eigen potentieel en dat van anderen effectief in te zetten. We delen kennis over de invloed van het organisatiesysteem en de impact ervan op het potentieel van het bedrijf.

Met behulp van business aikido laten we ervaren wat belemmeringen in interacties betekenen. We bieden praktische handvatten om deze op te lossen.

We maken deelnemers bewust van hun eigen positie in de organisatiedynamiek en helpen hen om anderen vanuit intrinsieke motivatie aan de werkcontext te verbinden. We oefenen met nieuwe tools en werkvormen die ruimte geven aan het volledige potentieel van mensen

Navigeren en Faciliteren

We ontwikkelen vaardigheden voor het voeren van een waarde dialoog. Bespreekbaar maken wat er echt toe doet in werk. Aan de hand van het Dantefactor Kompas leren Playmakers de vaardigheden toepassen.


Het kompas is vergezeld van een persoonlijk koersplan zodat Playmakers medewerkers kunnen faciliteren de werkeffectiviteit, plezier en betrokkenheid op koers te houden.

We leren deelnemers om de juiste werkcondities te scheppen voor een betekenisvolle werkomgeving en het leveren van impact.

en start
NU met ons programma