De waarde dialoog

De manier om betekenis te geven aan wat er voor mensen binnen de werkcontext echt toe doet. Playmakers voeren een waarde dialoog over passie, overtuiging en groeimotivatie in relatie tot de werkcontext.

De waarde dialoog

De manier om betekenis te geven aan wat er voor mensen binnen de werkcontext echt toe doet. Playmakers voeren een waarde dialoog over passie, overtuiging en groeimotivatie in relatie tot de werkcontext..

De waarde dialoog

De waarde dialoog is een periodiek gesprek dat erop is gericht om vanuit oprechte interesse en gelijkwaardigheid te ontdekken hoe het is gesteld met de passie, de overtuiging en de groeimotivatie van mensen in het werk. Een gesprek waarin je ophaalt wat echt belangrijk is om de juiste condities te scheppen zodat mensen met plezier betekenisvol en effectief kunnen zijn in werk.

Als handvat voor de waarde dialoog wordt het online dashboard Dantefactor Kompas gebruikt. Een pragmatisch reflectie instrument voorzien van een persoonlijk koersplan. Hiermee kunnen de uitkomsten uit ieder gesprek direct worden omgezet in concrete acties, en worden mensen zelf eigenaar van hun ontwikkeling.
 

Online dashboard

Het Dantefactor Kompas is ontwikkeld als routegids voor Playmakers. We bieden een online dashboard waarin op ieder moment een persoonlijk Dantefactor Kompas kan worden aangemaakt voor iedere medewerker. Het Kompas is eenvoudig online te beheren, in verschillende talen beschikbaar en voorzien van een persoonlijk koersplan

Playmakers hebben realtime inzicht in de persoonlijke, team en organisatie verbinding van mensen en het werk.

Het Dantefactor Kompas

Het Dantefactor Kompas is een online reflectie op de ervaren passie, overtuiging en groeimotivatie van mensen in het werk. Het geeft daarnaast ook de mate van waardering en de belangrijkheid van de werkcontext hierop weer.

Het kompas is voortgevloeid uit de resultaten van wetenschappelijk onderzoek naar werkeffectiviteit en tevredenheid. Waarin passie in het werk, overtuiging en groeimotivatie significante voorspellers bleken.

The Playmakers hanteren het kompas als een belangrijk reflectie instrument om mensen eigenaar te laten worden van hun eigen ontwikkeling in het werk.

Hiermee kan actief gewerkt worden aan het verhogen van de betrokkenheid en effectiviteit van medewerkers in werk.

Het persoonlijk koersplan

Een pragmatisch actieplan dat de medewerker zelfstandig leert gebruiken. In het plan beschrijft de medewerker wat hij/zij in de praktijk kan proberen om direct of indirect passie, overtuiging en groeimotivatie op koers kan houden.

Het koersplan fungeert als leidraad voor de waarde dialoog tussen Playmaker en medewerker. Het neemt de medewerker mee om vanuit persoonlijke doelstelling specifiek voor passie, de overtuiging en groeimotivatie in het werk stimulerende initiatieven op te stellen.

De ervaringen worden vermeld in het koersplan dat periodiek leidraad is voor de waarde dialoog. En wordt naar eigen inzicht opgevolgd door het opnieuw invullen van een online Dantefactor Kompas.

Het Ready2Play proces

De Ready2Play heeft als doel om betekenis te geven aan de organisatiedroom. We brengen de impact van stakeholders in kaart op de energie in de onderneming. We werken met leidende principes die we in een systemische constellatie zetten en maken zo de organisatiebedoeling zichtbaar en voelbaar.

De Ready2Play is opgebouwd uit drie stappen: waarde dialoog, founder sessie en Ready2Play sessie. We gaan in onze aanpak voorbij het denken. We voeren een dialoog met stakeholders over wat hen persoonlijk motiveert in relatie tot passie, overtuiging en groeimotivatie en vertalen dit naar natuurlijke drijfveren.

We activeren wat echt belangrijk is en waarom.
 
 

Waarde dialoog

Een persoonlijke dialoog met directieleden over passie en overtuiging in werk.

We reflecteren met directieleden op wat er voor hen in het werk toe doet. We gaan in gesprek over stimulerende en belemmerende factoren uit de werkcontext die invloed hebben op het organisatiepotentieel. We maken hierbij gebruik van een online kompas als leidraad.

Founder sessie

We reflecteren met de founder(s) en/of directeur op de persoonlijke bedoeling voor de onderneming.

We gaan in gesprek over datgene voor hen belangrijk is en staan stil bij de mate waarop dit terugkomt in de organisatiedroom.

Hoe zijn de persoonlijke waarden verbonden met de ambitie en de impact van de onderneming? Hoe komen deze terug in de strategie en focus van het bedrijf?

We geven in dit gesprek lading aan het onzichtbare deel van de organisatiedroom en destilleren hieruit de leidende principes voor het bedrijf.

Ready2Play sessie

In deze stap geven we gezamenlijk betekenis aan de organisatiedroom

We delen een nieuwe manier voor het komen tot prestaties aan de hand van wetenschappelijke inzichten en praktijkervaringen. Het team deelt met elkaar de 'energymakers' en 'energybreakers' en gaat hierover in dialoog.

We laden de organisatiedroom met de leidende principes en drijfveren die zijn voortgekomen uit de waarde dialoog en de founder sessie. Dit doen we op rationeel en emotioneel niveau. Het team herleidt hieruit de gemeenschappelijke betekenisvolle organisatiedroom.

In de Ready2Play leggen we het fundament voor het creëren van een Playzone. We praten met founders en fakkeldragers over wat er voor hen in werk echt toe doet en vertalen dit naar de leidende principes en magic forces in het bedrijf.

en start
NU met ons programma