Purpose of the company

Het fundament leggen voor het creëren van een Playzone. We praten met founder(s) over wat er voor hen in werk echt toe doet en vertalen dit naar de leidende principes en drijfveren in het bedrijf.

Purpose of the company

We leggen eerste het fundament voor het creëren van een Playzone. We praten met founder(s) over wat er voor hen in werk echt toe doet en vertalen dit naar de leidende principes en drijfveren in het bedrijf.

Het proces

Het fundament leggen heeft als doel om betekenis te geven aan de droom. We brengen de impact van founder(s) in kaart op de energie in het bedrijf. We werken met leidende principes die we in een systemische constellatie zetten en maken zo de bedoeling van het bedrijf zichtbaar en voelbaar. Het resultaat is dat iedereen in het bedrijf echt begrijpt wat de bedoeling is en hoe zij daar persoonlijk invulling aan kunnen geven.

De Ready2Play bestaat uit drie fasen: Founder(s) dialogen over passie en drijfveren en een sessie waarin we met het team de droom laden. We gaan in onze aanpak voorbij het denken. We voeren ook een dialoog met belangrijke teamleden over wat hen persoonlijk drijft in relatie tot passie, overtuiging en groeimotivatie en vertalen dit naar natuurlijke drijfveren.

We activeren op deze manier wat echt belangrijk is en waarom dit is. Zo ontstaat er een gids voor het nemen van de juiste beslissingen en behouden van intrinsieke betrokkenheid.
 

Waarde dialoog

Een persoonlijke dialoog met founder(s) over passie en overtuiging in werk.

We reflecteren met founder(s) op wat er voor hen in het werk toe doet. We gaan in gesprek over stimulerende en belemmerende factoren uit de werkcontext die invloed hebben op het potentieel van de onderneming. We maken hierbij gebruik van een online kompas als leidraad.
Het levert inzicht in datgene je als founder nodig hebt om binnen de werkcontext het beste van jezelf te geven.

Drijfveren en energie

We reflecteren met de founder(s) op de persoonlijke bedoeling voor het bedrijf.

We gaan in gesprek over datgene voor hen belangrijk is en staan stil bij de mate waarop dit terugkomt in de droom.

Hoe zijn de persoonlijke waarden verbonden met de ambitie en de impact van het bedrijf? Hoe komen deze terug in de strategie en focus van het bedrijf?

We geven in dit gesprek lading aan het onzichtbare deel van de droom en destilleren hieruit de leidende principes voor het bedrijf.
Het levert een toetssteen op naar belangrijkheid van de bedoeling van het bedrijf.

Betekenis

In deze stap geven we gezamenlijk betekenis aan de droom.

We delen een nieuwe manier voor het komen tot prestaties aan de hand van wetenschappelijke inzichten en praktijkervaringen. Het team deelt met elkaar de 'energy makers' en 'energy breakers' en gaat hierover in dialoog.

We laden de droom met de leidende principes en natuurlijke drijfveren die zijn voortgekomen uit de waarde dialoog en de founder sessie. Dit doen we op rationeel en emotioneel niveau.
Het team herleidt hieruit de gemeenschappelijke betekenisvolle droom voor het bedrijf. Die wordt omgezet in een pragmatisch a4 (reflectieladder) voor het gehele bedrijf om met juiste focus effectieve beslissingen te kunnen nemen die leiden tot het dichterbij komen van de droom.

Betekenis geven aan de droom

Deze fase heeft als doel om betekenis te geven aan de droom. We brengen de impact van stakeholders in kaart op de energie in het bedrijf. We werken met leidende principes die we in een systemische constellatie zetten en maken zo de bedoeling van het bedrijf zichtbaar en voelbaar. Het resultaat is dat iedereen begrijpt wat de bedoeling is van het bedrijf, hoe zij daar persoonlijk invulling aan kunnen geven waardoor intrinsieke betrokkenheid vergroot.

De Ready2Play bestaat uit drie fasen: Founder(s) dialoog over passie en drijfveren en een team sessie. We gaan in onze aanpak voorbij het denken. We voeren een ook een dialoog met stakeholders over wat hen persoonlijk drijft in relatie tot passie, overtuiging en groeimotivatie en vertalen dit naar natuurlijke drijfveren.We leveren een praktisch dagelijks te hanteren a4 voor het nemen van de juiste beslissingen en houden van juiste focus.

We activeren wat echt belangrijk is en waarom.
 
 

Waarde dialoog

Een persoonlijke dialoog met founder(s) over passie en overtuiging in werk.

We reflecteren met founder(s) op wat er voor hen in het werk toe doet. We gaan in gesprek over stimulerende en belemmerende factoren uit de werkcontext die invloed hebben op het potentieel van de onderneming. We maken hierbij gebruik van een online kompas als leidraad. Het levert inzicht in datgene je als founder nodig hebt om binnen de werkcontext het best van jezelf te geven.

Founder sessie

We reflecteren met de founder(s) op de persoonlijke bedoeling voor het bedrijf.

We gaan in gesprek over datgene voor hen belangrijk is en staan stil bij de mate waarop dit terugkomt in de droom.

Hoe zijn de persoonlijke waarden verbonden met de ambitie en de impact van het bedrijf? Hoe komen deze terug in de strategie en focus van het bedrijf?

We geven in dit gesprek lading aan het onzichtbare deel van de droom en destilleren hieruit de leidende principes voor het bedrijf.

Betekenis

In deze stap geven we gezamenlijk betekenis aan de droom

We delen een nieuwe manier voor het komen tot prestaties aan de hand van wetenschappelijke inzichten en praktijkervaringen. Het team deelt met elkaar de 'energy makers' en 'energy breakers' en gaat hierover in dialoog.

We laden de droom met de leidende principes en natuurlijke drijfveren die zijn voortgekomen uit de waarde dialoog en de founder sessie. Dit doen we op rationeel en emotioneel niveau. Het team herleidt hieruit de gemeenschappelijke betekenisvolle droom voor het bedrijf. Die wordt omgezet in een pragmatisch a4 (reflectieladder) voor het gehele bedrijf om met juiste focus is, effectiever en juiste beslissingen te nemen die leiden tot het dichterbij komen van de droom.

en starten met
de Ready2Play